0212 255 88 25 Pzt - Cum 8.00 - 17.30

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan projede uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Nedir?

 Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan ve aşağıda örneklenen yönetim sistemidir.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırlanan, “Sıfır Atık Yönetmeliği” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak olarak 23.10.2018 tarihinde görüşe açılmıştır.

Taslak Yönetmeliğe göre; Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.

Sıfır atık belgesi Yönetmeliğin ek’inde yer alan puanlamaya göre en temel seviyeden en yüksek seviyeye doğru gümüş, altın veya platin olarak üç seviyede düzenlenir.

Taslak yönetmeliğe göre kurum/ kuruluşlar/ işletmeler aşağıda verildiği şekli ile gruplandırılmış ve Uygulamaya Geçiş Yılları açıklanmıştır.

Buna göre;

    1-   A Grubu Tesisler (2019 senesi itibariyle)

 • Terminaller (havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı)
 • Alış Veriş Merkezleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • 1000 ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100’ den fazla öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100’ den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • 4 ve 5 yıldızlı oteller
 • 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları

    2-B Grubu Tesisler (2020 senesi itibariyle)

 • 500 ile 1000 arası çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100 ve daha az çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • Hızlı yemek (Fast- Food) işletmeleri
 • Turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dahil)

    3-C Grubu Tesisler (2021 senesi itibariyle)

 • 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları

Bu tabloda birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.