Bakanlık Duyuruları

Tıbbi Atık Beyanlarına İlişkin Düzeltme İşlemleri

Tıbbi Atık Beyanlarına İlişkin Düzeltme İşlemleri

Atık Yönetim Uygulaması-Atık Beyan Sisteminde (TABS) 2016 yılı tıbbi atık beyanları üzerinde Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda beyan gerçekleştiren sağlık kuruluşları arasında hatalı beyanlar olduğu tespit edilmiş ve Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 2016 yılı TABS beyanlarında hata tespit edilen sağlık kuruluşları için 10 Ekim 2017 tarihine kadar veri.degerlendirme@csb.gov.tr adresine e-posta ile başvurması durumunda, gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmek üzere çevrimiçi Uygulama üzerinden süre tanımlanacaktır. 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetim Yönetmeliği” 9. maddesi birinci fıkrası (ğ) bendi doğrultusunda atık beyanları her yılın Ocak-Mart ayları Atık Yönetim Uygulaması- TABS içerisinde gerçekleştirilmekte olup TABS’a kayıtlı olmalarına rağmen 2016 yılında beyan gerçekleştirmeyen sağlık kuruluşları için 2016 yılı beyanları açılmayacaktır.

Kaynak : www.csb.gov.tr