Bakanlık Duyuruları

TSE13905 Florlu Sera Gazları İle Çalışan Ve Bu Gazları İçeren İklimlendirme Ve Soğutma Cihazlarının Isı Pompalarının Yangın Söndürme Sistemlerinin Elektrik Şalt Cihazlarının Montaj Bakım Ve Servis Hizmetini Veren Yerler İçin Kurallar Yayımlandı.

TSE13905 Florlu Sera Gazları İle Çalışan Ve Bu Gazları İçeren İklimlendirme Ve Soğutma Cihazlarının Isı Pompalarının Yangın Söndürme Sistemlerinin Elektrik Şalt Cihazlarının Montaj Bakım Ve Servis Hizmetini Veren Yerler İçin Kurallar Yayımlandı.

Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Ozon Tabakasını  İncelten  Maddelere  Dair  Montreal  Protokolü’nün  28.  Taraflar Toplantısında taraf ülkeler tarafından kabul edilen Kigali Değişikliği ile Kyoto Protokolü altında yer alan, yüksek sera gazı etkisi bulunan 18 adet florlu sera gazı Montreal Protokolü kontrol altına alınan maddeler listesine dahil edildi. Öte yandan, florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirleyen “Florlu Sera Gazı İçeren Veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ” 24/09/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Florlu sera gazları, yüksek küresel ısınma potansiyelleri sebebiyle önemli ölçüde iklim değişikliğine yol açmakta. Bu nedenle, söz konusu tebliğ kapsamında yer alan florlu sera gazları ile çalışan ve bu gazları içeren iklimlendirme ve soğutma cihazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme sistemlerinin, elektrikli şalt cihazlarının montaj, bakım ve servis hizmetini veren yerlerin görevlerini icra ederken, kalite ve güvenliği sağlamaları önemli.

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ’in 7inci Maddesinin ikinci bendinde “  Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin belgelendirilmesi Hizmet Yeri Belgesi kapsamında TSE tarafından yapılır” hükmü gereği ilgili TSE Standardı hazırlıkları tamamlandı.

Söz konusu Tebliğ ile, florlu sera gazları ile çalışan ve bu gazları içeren iklimlendirme ve soğutma cihazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme sistemlerinin, elektrikli şalt cihazlarının montaj, bakım ve servis hizmetini veren yerler için kurallar kapsamında faaliyetlere ve tüzel kişilere Hizmet Yeri Belgesi sahibi olma  zorunluluğu getirildi. Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin ise  Mesleki Yeterlilik  Belgesi alması gerekiyor.

TSE  tarafından hazırlanan “İş yerleri- Florlu sera gazları ile çalışan ve bu gazları içeren iklimlendirme ve soğutma cihazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme sistemlerinin, elektrik şalt cihazlarının montaj, bakım ve servis hizmetini veren yerler için kurallar” başlıklı  Türk Standardı, TSE 13905 numarası ile 09.11.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili TSE Standardı ile ilgili bilgi almak ve başvuruda bulunmak için:

TSE Ankara

Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü

İletişim için Kürşat BACANLI:0 507 260 60 11

Kaynak:

https://cygm.csb.gov.tr/tse-13905-florlu-sera-gazlari-ile-calisan-ve-bu-gazlari-iceren-iklimlendirme-ve-sogutma-cihazlarinin-isi-pompalarinin-yangin-sondurme-sistemlerinin-elektrik-salt-cihazlarinin-montaj-bakim-ve-servis-hizmetini-veren-yerler-icin-kurallar-yayimlandi-duyuru-411192