Bakanlık Duyuruları

Türkiye ‘Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu.

Türkiye ‘Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu.

Bakanlığımızca, 2018’de uygulamaya konulan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu. Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, 2018’de yayımlanan yönetmelikle uygulanmaya başlandı.

Bakanlığımız tarafından gerekli kriterleri karşılayarak “çevre etiketi kullanıcısı” olma unvanını kazanan şirketlere belgeleri teslim ediliyor, etiket alan ürünleri sertifikalandırılıyor. Uluslararası standartlarda belirlenen kriterler çerçevesinde Bakanlığımız seramik, tekstil ve temizlik kağıdı ürün grupları için toplam 48 kriter belirledi. Bu kriterlere uyan 11 ürün ile 2 firma çevre etiketini kullanıyor. Sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023’e kadar en az 12 ürün/hizmet grubunda daha kriterlerin yayımlanması hedefleniyor.

Türk sanayiciler, ihracatta avantaj sahibi olacak. Eko-etiketli ürünleri/hizmetleri destekleme, geliştirme ve teşvik etme amacıyla 1994’te kurulan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir platform olan Küresel Eko Etiket Ağı’nın 60 ülkeyi kapsayan 34 üyesi bulunuyor.

Bakanlığımız, kısa bir süre önce gerçekleştirilen Küresel Eko Etiket Ağı’nın yıllık genel toplantısına katıldı ve toplantıda Türkiye’nin üyelik başvurusu ele alındı. Toplantı sonucunda Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’nin üyeliği oy birliğiyle kabul edildi. Üyelikle birlikte Türk sanayiciler, çevre etiketine sahip ürünlerini uluslararası alanda tanıtabilecek ve ihracatta avantaj sahibi olacak.

Ayrıca üyelikle Türkiye’nin eko-etiket alanında küresel ölçekte söz sahibi olmasının yolu açıldı. Küresel Eko Etiket Ağı’nın 2020 Yılı Genel Toplantısı 27.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki linkten sunuma ulaşabilirsiniz.

Turkish Environmet Label System

Kaynak:

https://ced.csb.gov.tr/turkiye-kuresel-eko-etiket-agina-uye-oldu.-haber-257143