Bakanlık Duyuruları

Jeotermal Enerji Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Altına Alınarak Denetimlerinin ve Takibinin Daha Etkin Yürütülebilmesi Amacıyla Düzenlemeler Yapılmıştır.

Jeotermal Enerji Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Altına Alınarak Denetimlerinin ve Takibinin Daha Etkin Yürütülebilmesi Amacıyla Düzenlemeler Yapılmıştır.

Bakanlığımızca, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla yapılan düzenlemelere göre, tesislere emisyon sınır değeri getirilerek, tesislerin emisyonlarının çevre izni kapsamında değerlendirilmesine ve emisyonların sürekli ölçüm ile Bakanlığımızca izlenebilmesine imkan sağlandı.

Jeotermal kaynakların ülkemizdeki kullanımı gün geçtikçe artarak, özellikle Aydın, Denizli ve Manisa İlleri başta olmak üzere Ege Bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Söz konusu tesisler yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor ancak prosesten kaynaklanan hidrojen sülfür (H2S) emisyonlarının oluşturduğu rahatsızlıklar nedeniyle özellikle kokuya neden oldukları yönünde Bakanlığımıza da çeşitli şikayetler yapılıyor.

Bu kapsamda, Bakanlığımız ilgili birimleri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulan çalışma grubu tarafından, söz konusu tesislerde gerçekleştirilen incelemeler ve denetimler neticesinde, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacı ile Bakanlığımız mevzuatında düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda Bakanlığımızca hazırlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 06 Kasım 2020 Tarih ve 31296 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S emisyonları için tesislerin üretim kapasitelerine göre sınır değerler ve H2S emisyon miktarına bağlı olarak sürekli emisyon ölçümü zorunluluğu getirildi.

Bakanlığımızca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de Kurulu gücü 5 megawat ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri “çevre izni” kapsamına alındı.

“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le de Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesinde kullanılacak ölçüm cihazlarının özellikleri belirlendi.

Kaynak:

https://ced.csb.gov.tr/jeotermal-enerji-uretim-tesislerinden-kaynaklanan-hava-kirliliginin-kontrol-altina-alinarak-denetimlerinin-ve-takibinin-daha-etkin-yurutulebilmesi-amaciyla-duzenlemeler-yapilmistir.-haber-257144