Bakanlık Duyuruları

Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi’nin Açılış Toplantısı Yapıldı

Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi’nin Açılış Toplantısı Yapıldı

Bakanlığımız koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”nin Açılış Toplantısı 04 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Holiday Inn – Çukurambar Hotel’de gerçekleştirildi.

31.03.2016 tarihinde Bakanlığımız ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan Protokol ile başlayan “Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi” ile, ülke genelinde 81 ildeki tüm evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumlarının tespiti, atıl durumda olan, inşaatı tamamlanamamış ve çeşitli nedenlerle işletilemeyen atıksu arıtma tesislerinin belirlenmesi ve bu tesislerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde işletilebilmesi için gerekli olan yatırımların ve maliyetlerinin fizibilitesinin hazırlanması amaçlanmaktadır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ, Selçuk Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hüseyin KARA tarafından açılış konuşmaları yapılan toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın temsilcilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu hazır bulunmuştur.
Bakanlığımız adına Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ açılış konuşmasında, ülkemizin su zengini olmadığı,  kısıtlı olan su kaynaklarımızın akılcı yönetimi için öncelikle atıksularımızın planlı bir şekilde yönetilmesi ve altyapı çalışmalarımızın bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yapmış ve söz konusu altyapı çalışmalarını desteklemek amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Bu çalışmanın sonucunda ülkemizin atıksu arıtma çöplüğüne dönmesinin engelleneceğini, atıl atıksu arıtma tesisi yatırımlarının ekonomiye yeniden kazandırılacağı ve Bakanlığımız 2023 yılı stratejik hedefi olan tüm belediye nüfusuna atıksu arıtma hizmeti verilmesi hedefine ulaşılmasında önemli bir adım olduğunu belirterek bu çerçevede projenin ülkemiz adına önemli bir proje olduğunu vurgulamış ve proje sonucunun çevre ve insan sağlığının korunması adına önemli bir hizmet vermesinin beklendiğini belirtmiştir.

Proje kapsamında bugüne kadar yürütülen arazi çalışmaları ve ilgili kurumlarla yapılan toplantılar hakkında Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden proje koordinatörü Sayın Doç. Dr. Bilgehan NAS tarafından bilgi verilmiş, ayrıca proje kapsamında ülkemizdeki evsel/kentsel atıksu artıma tesisleri envanterine yönelik hazırlanan yazılım ve web sitesinin (www.turaat.com) tanıtımı yapılmıştır.

Toplantı sonunda, katılımcıların projeden beklentileri ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri alınarak toplantı tamamlanmıştır

Kaynak : www.csb.gov.tr