Bakanlık Duyuruları

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslak çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslak çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilindiği üzere, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin arttırılması ve ilgili Avrupa Birliği Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde revizyon çalışması başlatılmış ve hazırlanan Taslak Yönetmelik 23.03.2016 tarihinde görüşlere açılmıştır.

Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşler Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup, görüşlerin değerlendirilmesi ile oluşan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın son haline buradan ulaşılabilmektedir.

Taslak Yönetmeliğin son halinin ilgili taraflarla bir kez daha değerlendirilebilmesi amacıyla belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, sanayi işletmeleri ve lisanslı tesislerin katılımı ile Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK başkanlığında, 20.10.2016 günü, saat 14:00’de Bakanlığımız hizmet binası (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu Dumlupınar Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya /ANKARA) konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirilecektir

Kaynak : www.csb.gov.tr