Bakanlık Duyuruları

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır

Yeniden kullanılabilir ambalajların belirli bir sistem dâhilinde geri alınarak yeniden/tekrar kullanımının sağlanmasına yönelik yürütülecek depozito uygulamalarına ilişkin “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamında; yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile piyasaya ürün sunan firmalar tarafından Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden depozito planı hazırlanıp sunulacak, Bakanlığımızca uygun bulunması durumunda bu plana kod numarası tahsis edilecek ve uygulama plan doğrultusunda yürütülecektir.

2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan işletmelerce hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun bulunan planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenecektir. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarından önce depozito sistemini uygulamayan piyasaya sürenler için ise depozito planlarının Bakanlığımızca onaylandığı tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı uygulamaları ile ilişkilendirilecektir.

Usul ve Esaslarda belirlenen depozito yöntemi ile satışa sunulan yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci maddesi gereği geri kazanım katılım payı ödemesi yapılmayacaktır.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:
https://cygm.csb.gov.tr/