Bakanlık Duyuruları

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar yayımlanmıştır

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar yayımlanmıştır

Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’de “Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, piyasaya arz edilen akümülatörlerin kullanımları sonrasında geri kazanımının sağlanması amacıyla iade alınmasını içeren depozito sistemi uygulamalarına ilişkin idari ve teknik hususlara yönelik usul ve esaslar hazırlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile akümülatör piyasaya sürenler (üreticileri /ithalatçıları) tarafından Bakanlığımız Bilgi Sistemi üzerinden akümülatör depozito uygulama planı hazırlanıp sunulacaktır. Bakanlığımızca uygun bulunan plana sistem tarafından bir kod numarası verilecektir ve uygulamalar onaylı plan doğrultusunda yürütülecektir.

2019 yılında piyasaya sürdüğü depozitolu akümülatörler için Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan işletmelerce hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun bulunan planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenecektir. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarından önce depozito sistemini uygulamayan piyasaya sürenler için ise depozito planlarının Bakanlığımızca onaylandığı tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı ile ilişkilendirilecektir.

Bu itibarla, usul ve esaslarda belirlenen depozito yöntemi ile piyasaya sürülen akümülatörler için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci maddesi gereği geri kazanım katılım payı ödemesi yapılmayacaktır.

Akümülatör Depozito Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.