Blog

Yeşil Havalimanı Sektörel Kriterleri

Yeşil Havalimanı Sektörel Kriterleri

GEREKLİLİK:

Hızla gelişen havacılık sektörünün vazgeçilmez parçası konumundaki havaalanları, bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir taraftan sektörün büyümesine paralel olarak havaalanının çevre kirliliği etkileri de artmaktadır. Çevre kirliliğinin sadece bölgesel değil, uzun vadeli küresel çevre etkilerine de yol açması, havaalanı bünyesindeki faaliyetlerin kontrol altına alınmasını gündeme getirmiştir.

TARİHÇE:

SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için 2009 yılında Yeşil Havaalanı (GreenAirport) adı altında çalışmalar başlatılmıştır.

STANDART:

Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi” işlemini tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir.

BELGELENDİRME:

Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere SHGM tarafından “Yeşil Kuruluş Sertifikası” verilmektedir.

Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin “Yeşil Kuruluş Sertifikası” alması durumunda, o havaalanına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilecektir.

TEŞVİK:

SHGM tarafından “YEŞİL KURULUŞ (GREEN COMPANY)” unvanı verilen havaalanı için SHGM Hizmet Tarifesi gereği ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılmaktadır. Havaalanı işletmecilerinin ve havaalanlarındaki diğer hizmet sağlayıcıların tümümün gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ise, söz konusu havaalanına SHGM tarafından “YEŞİL HAVAALANI (GREEN AIRPORT)” unvanı verilmekte ve gereklilikleri yerine getiren tüm kurum ve kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK:

Son derece önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan bu projeye katılım; gönüllülük esasına dayanmakta olup uygulayıcılarına yönelik oldukça cazip imkânlar da sunmaktadır. Detaylar SHGM´nin web sayfasında ilan edilmektedir.

 PROJE KAPSAMINDA;

SHGM´YE YAPILACAK OLAN YEŞİL KURULUŞ BAŞVURUSU ÖNCESİNDE,

HAVAALANI İŞLETMELERİNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR:

1) TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmalı, uygulanmalı, dokümante edilmeli, sürekliliği sağlanmalı ve bu kapsamda TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi” işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

2) Her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulmalı ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

YAĞMUR TUĞÇE YILDIZ

ÇEVRE MÜHENDİSİ

KAYNAK:

http://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal-projeler/194-yesil-havaalani-green-airport-projesi

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2047