Blog, En Çok Okunanlar

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı-1

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı-1

ZDHC Nedir?

Kimyasal maddeler başta kimya ve tekstil sektörü olmak üzere neredeyse bütün endüstri dallarında ve günlük yaşamımızda yoğun olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda tekstil ürünlerinin üretimi sırasında yıllık yaklaşık 9,3 milyon ton kimyasal madde kullanımı, iş güvenliği, insan ve çevre sağlığı etkisi üzerinde irdelenen en önemli konulardan biridir.

ZDHC Vakfı tarafından uluslararası bir ortak yol haritası olarak Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Programı geliştirilmiştir. Program, tekstil, deri ve ayakkabı sektöründe ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanmıştır. Amacı, sanayiye çevre bilinci kazandırmak, tedarik zincirini geliştirmek ve şeffaflığı ön plana çıkarmaktır.

Küresel bir program olan ZDHC ile imalatçıların, fason üreticilerin ve tedarikçilerin desteğiyle tekstil ve ayakkabı imalatında, deri işlemede meydana gelen, ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan kimyasallar sonucu çıkan atık suyun engellenmesi ve azaltımı hedeflenmektedir.

“Detox My Fashion” Kampanyası

Greenpeace tarafından 2013 yılında başlatılan “Detox My Fashion” kampanyasından yola çıkılarak moda sektörünün önde gelen 29 büyük markası, Haziran 2014 yılında kurulan ZDHC Vakfı’na üye olarak, 2020 yılına kadar tehlikeli kimyasalların sıfır salınım sağlayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Zamanın daralması ile markalar geçici kabul alan çözüm sağlayıcılarından destek alarak, kimyasal ve kumaş tedarikçilerinin eğitim ve denetim çalışmalarına hız vermişlerdir.

Markaların taahhütlerini yerine getirebilmeleri için tedarik zincirindeki tüm aktörlerin üretim süreçlerinde Üretimde Kısıtlanmış Madde Listesi (MRSL) ile belirlenen 14 sınıf kimyasalın belirlenen limitler dâhilinde kullanmalarını ya da tamimiyle üretimlerinden çıkarmalarını sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle, şirketler tedarikçilerine ve fasoncularına laboratuar analizleri yaptırmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Taahhütname imzalayan Markalar:

Katılım sağlayan Kimyasal Üretici Firmalar:

Kumaş Üretici Firmalar:

Geçici kabul alan çözüm sağlayıcıları:

ZDHC Gateway Laboratuvar Kabul Programı

ZDHC Vakfı’nın yürütmekte olduğu ZDHC Gateway Laboratuvar Kabul Programı ile ZDHC analizlerini yürütmek isteyen laboratuarlara ZDHC Gateway – Atık su Modülü’ne ilişkin atık su ve çamur analizini yürütmek üzere geçici kabul vermektedir. ZDHC Laboratuvar geçici kabul durumu, kabul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olup, modüle giriş hakkı verilmektedir.

Analiz edilecek parametrelerin listesi ve raporlama limitleri, ZDHC web sitesinde kamuya açık olan ZDHC Atık Su Kılavuzunda verilmiştir. Geliştirmiş oldukları Üretimde Kısıtlanmış Madde Listesi  (MRSL) ile yasaklı kimyasal maddelerin listesi, tehlikeli kimyasallar için atık su gereksinimlerini tanımlayan Atık su kılavuzları ile uyumlu atık su parametreleri seti, limit değerleri ve markaların ve tedarikçilerin aynı beklentiler doğrultusunda çalışmasını sağlayacak test yöntemleri yayınlanmıştır.

Kabul edilmiş laboratuarlarda ZDHC için Atık su Modülü kapsamındaki atık su ve çamur analizleri yapılır ve sonuçları Gateway’e yüklenir. Atık su testi için numune alma, analitik sürecin ilk aşamasıdır ve atık su kalitesinin belirli teknik standartlara ve ZDHC Kuralları’na göre değerlendirilmesinde son derece önemlidir.

Moda endüstrisi, değeri 1,3 trilyon ABD Doları değerinde ve değer zinciri boyunca 300 milyondan fazla çalışanı olan çok büyük bir endüstridir. Bir moda ürünü yaratabilmek tedarik zinciri ile farklı paydaşlarla birlikte mümkündür. Bu süreç su kullanımı, enerji tüketimi, atık oluşumu ve çevre kirliliği sonucu en büyük kombine çevresel etkilere neden olmaktadır.

Gelecek zamanda, moda endüstrisinin 2030 yılına kadar % 40 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Üretim aşamalarında getirilen yasal gereksinimler ile prestij kazandıran hem sürdürülebilir temiz üretim hem de şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanarak tüketici talebinin arttırılması hedeflenmektedir.

Nayra İŞCİ
Çevre Mühendisi
Kaynaklar:

https://www.roadmaptozero.com

https://www.cattermoleconsulting.com

https://crs.ul.com.tr

https://www.chem-map.com/zdhc

https://www.surveymonkey.com

https://www.sgs.com.tr

https://news.globallandscapesforum.org