Bakanlık Duyuruları

Avrupa Çevre Durum Raporu 2020 (SOER 2020) Çevrimiçi Türkiye Tanıtım Toplantısı 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Avrupa Çevre Durum Raporu 2020 (SOER 2020) Çevrimiçi Türkiye Tanıtım Toplantısı 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa’da çevrenin nasıl ve neden değiştiğinin ve bu konuda neler yapılabileceğinin kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla ve tüm üye ülkelerin katkılarıyla, her beş yılda bir Çevre Durum Raporu (SOER) hazırlamaktadır.

AÇA’nın en önemli çıktısı olan ve tüm dünyada önümüzdeki beş yıl süresince kaynak referans doküman olarak kullanılacak Raporun (SOER 2020) uluslararası ilk resmi tanıtımı 4 Aralık 2019 tarihinde Belçika’da AB Konseyi binasında gerçekleştirilmiştir. Rapor, AÇA’nın 32 üye ve altı işbirliği yapan ülkesinin dahil olduğu Eionet’in çevre alanındaki önde gelen uzmanlarının ve bilim adamlarının engin uzmanlığına dayanmaktadır.

SOER 2020, şu ana kadar Avrupa’da yapılan en kapsamlı çevresel değerlendirme raporu olup; Avrupa çevre ve iklim politikalarının geçtiğimiz yıllarda çevrenin iyileştirilmesine yardımcı olmasına rağmen, yeterli ilerleme kaydedilememesine ve önümüzdeki on yılda çevre ile ilgili görünümün olumlu olmadığı kanaatine varılmasının yanı sıra, Avrupa’nın 2020 ve 2030 politika hedeflerini karşılamada nerede durduğunun ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş için 2050 yılı hedeflerinin kısa bir özetini sunmaktadır.

SOER 2020, Avrupa’nın Genel Çevre Durumunu ortaya koyan bir rapor olup, ülke bazında değerlendirme ve karşılaştırmalara yer vermemektedir. Dolayısıyla, Türkiye ile ilgili doğrudan yorumlar içermemektedir.

AÇA, resmi tanıtım sonrasında üye ülkelerinde de SOER 2020’nin tanıtım etkinliklerini düzenlemektedir. Bu tanıtım etkinliklerinin amacı, Raporun tüm üye ülkelerde ilgili kurum ve kuruluşlarda farkındalığının ve görünürlüğünün arttırılmasıdır. Dolayısıyla, kapsamı da yalnızca Rapor’da yer alan ve yukarıda bahsi geçen çevre konularındaki Avrupa’nın genel görünümüne ilişkindir.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz:

SOER 2020 https://eea1- my.sharepoint.com/:p:/g/personal/james_daniell_eea_europa_eu/EUwn1o5fHGFCtmAObDsO77MBj O1LiniiTWx9B2UABueDgw?rtime=-dBMdMB12Eg

Türkiye’deki AÇA Faaliyetleri ve Ulusal EIONET Yapısı https://webdosya.csb.gov.tr/db/aca/icerikler/soer2020_turkey_presentat-on-20201022144337.pdf

Kaynak:

https://ced.csb.gov.tr/avrupa-cevre-durum-raporu-2020-soer-2020-cevrimici-turkiye-tanitim-toplantisi-21-ekim-2020-tarihinde-gerceklestirildi.-haber-257032