Bakanlık Duyuruları

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayları gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayları gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Kasım 2015 tarihinde “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni başlatılmıştır. ETS hakkında kapasite gelişimi sağlamak ve ETS’nin Türkiye için etkin bir emisyon azaltım aracı arz edip edemeyeceğine dair analizlerin yapılmasını hedefleyen bileşenin birinci ve ikinci çalıştayları Şubat ve Mart 2016 tarihinde düzenlenmiştir. Bileşenin üçüncü ve dördüncü çalıştayları ise 20-23 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan TAN’ın konuşmasıyla açılışı yapılan çalıştaya, kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Genel Müdür Yardımcısı Adnan TAN konuşmasında, proje kapsamında yapılan çalıştaylarda kapasite gelişimi sağlanmasının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin fikirlerinin alınmasının çok değerli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca, Sayın TAN, Türkiye’nin “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası”na Ulusal Katkı Niyet Beyanı”nı sunması ve Paris Anlaşmasının ülkemiz tarafından Nisan ayında imzalaması ile ulusal ve uluslararası arenada iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yoğunlaşacağını aktarmıştır.

Sayın TAN, bu gelişmeler ışığında PMR Türkiye Programı kapsamında emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi, yeşil ve beyaz enerji sertifikaları gibi karbon fiyatlandırma politikalarının analitik ve katılımcı bir şekilde çalışılmasının ve tartışılmasının, ülkemizde bilgiye dayalı kararların alınabilmesi açısından önem arz ettiğini belirtmiştir.

Çalıştayın ilk gününde ETS için gereken fonksiyonlar ve dayanağını teşkil eden yasal ve kurumsal yapı katılımcılara aktarılmıştır. Uluslararası örnekler ve grup çalışmaları ile elde edilen bilgiler pekiştirilmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde ise Türkiye’de pilot ETS uygulamasında tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik kriterler incelenmiş ve grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca bileşen kapsamında hazırlanan Emisyon Ticaret Sistemi Özel Sektör Kılavuzu katılımcılarla paylaşılmış ve kılavuz hakkında fikirleri alınmıştır.

Çalıştayda dağıtılan doküman ve yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : www.csb.gov.tr