Takipte Kalın

Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşe Açılmıştır!

Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşe Açılmıştır!

Sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, ülkenin her noktasına, toplumun her kesimine ulaşabilmesi; bu doğrultuda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, yurt içinden ve yurt dışından üniversiteler, enstitüler ve STK’larla gerekli koordineli ve iş birliği içerisindeki çalışmaların yürütülmesi, gerçekleştirilen çalışmaların her kesime uygun şekilde yapılabilmesi için bir yapıya ihtiyaç duyulmakta olup, Türkiye Sıfır Atık Vakfı’nın kurularak bu amaca hizmet etmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda “Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” taslağı görüşe açılmıştır.

Kaynak: http://www.kompozit.org.tr